ALV 2015 (Algemene Leden Vergadering H-DCN

ALV 15 maart 2015

Langzaam staat het nieuwe seizoen weer te trappelen om ons weer naar alle uithoeken op de geografische kaart te brengen. De één blijft dichtbij, terwijl een ander zich het snot voor de ogen rijdt om wat kilometertjes te maken om vooral niets te missen. 15 maart 2015, te 13.00 uur vangt dat al een beetje aan met onze jaarlijkse ALV op de gebruikelijke locatie. Natuurlijk weer met de gebruikelijke verslagen van de diverse AB bestuurders, Kascontrole commissie, Toercommissie en de regio’s.

Ongetwijfeld zal er een stand van zaken worden weergegeven door Gerard m.b.t. het
recentelijk geformeerde Stichtingsbestuur Super Rally 2017. Voor dat bestuur zijn Gerard Drieman en Peter Geers, tijdens een extra ingelaste vergadering met de bij de FH-DCE aangesloten NL clubs, gekozen.
Nadat de functies onder de 7 gekozen stichtingsbestuursleden worden verdeeld kan het echte organiseren beginnen!

Onderaan het verslag vind je de agenda voor die middag.

Ook valt er weer wat te kiezen. Bert Wennekes heeft te kennen gegeven te stoppen als vicevoorzitter. In het clubblad van januari heeft hierover al een “wanted” vermeld gestaan. Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd voor deze functie meld je dan aan als kandidaat!
Dit jaar hebben we een groot aantal jubilarissen (60) binnen de club. De 30 jubilarissen (25, 40 en 45 jaar) zijn inmiddels schriftelijk uitgenodigd om de “fel begeerde” oorkonde en badge in ontvangst te kunnen nemen tijdens de ALV. De 30 jubilarissen 10 jaar ontvangen hun badge middels de post op hun huisadres.
Veerle Stolker zal wederom verslag doen m.b.t. het uitreiken van de Rob Stolker Ring. Altijd weer spannend wie in aanmerking is gekomen!

Op de ALV zal de Clubsjop natuurlijk ook niet ontbreken. Tot ziens op de ALV en laat uw stem niet verloren gaan! De ALV vindt zoals gebruikelijk plaats op de volgende locatie:
Café-bar Spoorzicht
Loenenseweg 1
6961 CL Eerbeek
Aanvang ALV: 13.00 uur

AGENDA ALV, 15 maart 2015 te Eerbeek

1. Opening
2. Vaststelling en goedkeuring notulen ALV 16 maart 2014
3. Ingekomen stukken
4. Verslag Voorzitter
5. Verslag Secretaris
6. Verslag Vicevoorzitter
7. Verslag Kascontrolecommissie
8. Verslag Penningmeester
9. Verslag Ledenadministratie
10. Verslag Toercommissie
11. Bestuursverkiezingen
12. Pauze
13. Jubilarissen 25/45/50 jaar H-DCN
14. Uitslag bestuursverkiezingen
15. Verslag Rob Stolker Ring
16. Verslag Regio’s
17. Rondvraag
18. Sluiting